Kapcsolat

Bálint Éva

Bálint Éva

Tel: 06-30-688-8367
Email: evabalint11@gmail.com
Web: http://www.elet-jatek.hu
Skype: balinteva3

Gyászfeldolgozás

„A gyász az az érzelem, amellyel búcsút vehetünk, feldolgozhatunk egy véget ért kapcsolatot, amelynek segítségével a kapcsolatból, a másikból a lehető legtöbbet magunkévá tehetünk, ezáltal újjá válhat identitásunk, a világról alkotott véleményünk, s képessé válunk tovább lépni.”

/Verena Kast/

 

A gyász, a veszteség nehéz, fájdalmas folyamat, különösen kultúránkban, ahol a gyászolás hagyományos formái üres formalitásokba merevedtek. A gyászolás szokásait, hagyományait egyre inkább elfelejtjük, mély belső értelmét nem ismerjük, nem fogjuk fel. Segítő erejük így nem érvényesülhetnek, helyette az üres fájdalom, a tehetetlenség és a kín marad, amely gyakran patológiás formákban ölt testet. Természetesen a gyász magányos belső folyamat, de a környezet, a kultúra támogatása, megengedése fontos része a gyász folyamatának. 

A gyász megváltoztatja önmagunkhoz fűződő értékeléseinket, kapcsolati rendszereinket. Ezért a gyász megélésében központi kérdés, hogy milyen a viszonyunk, a kapcsolatunk az elvesztett személlyel. A veszteség óhatatlanul krízist, identitászavart hozhat létre.

Gyászmunkának nevezzük azt a lélektani folyamatot, amely a szeretett személy elvesztését követi, s amely által sikerül fokozatosan leválni róla. A gyászmunkának több stádiumát ismerjük, mindegyik szakaszban lehetséges elakadás, meggátolva a gyász lezajlását.

  • Az első stádiumban az elutasítás érzelmi káosza a legjellemzőbb. A gyászoló az erős érzelmektől megdermed, nem képes felfogni, mi is történt.
  • A gyász következő szakasza a felszabaduló érzelmek stádiuma, amelyben igen gyakoriak a harag, a dühkitörések, a szorongásos zaklatott állapotok.
  • A gyász következő szakasza a keresés-elválás stádiuma, amelynek lényege, hogy mindazt, amit az elhunyt a gyászoló számára jelentett, beleágyazza az újonnan kialakuló életébe.
  • A gyászmunka záró stádiumában új viszonyt alakítunk ki önmagunkhoz és a világhoz. Maga a gyászoló is megváltozik, a világ felé fordul, új kapcsolatokra válik nyitottá, a régi életminták érvényüket vesztik, helyükbe újak lépnek. A veszteség miatt átélt fájdalom átalakul egy bensőséges elfogadássá, szeretetté. Megtapasztalhatjuk, hogy a halál nem a vég, a totális pusztulás, hanem az átalakulás, az „újraszületés” lehetőségét hordozza magában.

Ha veszteség érte és úgy érzi, egyedül nem képes megbirkózni a fájdalommal, érdemes egyéni vagy csoportos terápiával segíteni a gyászfolyamatot. A terápia során beazonosítjuk, hogy a kliens a gyász feldolgozásának mely szakaszában rekedt meg, hol van szükség segítségre. Eredményeképpen felfedezhetjük a változás pozitív hozadékait életünkben, mely megkönnyíti a továbblépést és egy újfajta egyensúly megtalálását.